Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства""
Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства"

Регистрация
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (С ДДС):


1. Таксата за участие в конференцията за външни лица е 80лв. В деня на конференцията + 5%.


2. Научните работници – преподаватели, докторанти и студенти от ВСУ «Черноризец Храбър», са освободени от такса за участие в конференцията.


Таксата за участие се заплаща по банков път, по сметка на ВСУ със следните данни:

Банка: Алианц Банк България АД

BIC на BUINBGSF

IBAN: BG 76 BUIN 7006 10 25 03 64 24


В бордерото се вписва, че преведената сума е: “Такса за участие в НК на младите изследователи ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН - РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

и име, фамилия на първия автор.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Съавтори:
2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"