BG | EN | RU

Конференции 2015

     

VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО - СЪВРЕМЕННОСТ"

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ "2015"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ”

28-30 май 2015

26-28 юни 2015

26-27 юни 2015

Към сайта Към сайта Към сайта

 

 

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

26-27 юни 2015

Към сайта

Конференции 2014

 

     

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014

НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ "ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН - РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

 

27– 29 юни 2014

12-13 юни 2014

Към сайта Към сайта