Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"
"МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"

Контакти

гр. Варна 9007,
к.к. “Чайка”,
ВСУ “Черноризец Храбър”,

Факултет „Международна икономика и администрация”, катедра “Информатика”, за конференцията ISK 2014


e-mail: isk@vfu.bg,iskvfu@gmail.com

тел. 052/ 359 572;

факс: 052/ 359 575


Организационен секретар:

ас. Антонина Иванова тел. 0889/ 280 560


Технически секретар:

инж. Павлета Кръстева тел. 052/ 359 572