Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"
"МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"

Регистрация
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ


до 10.06.2014 г.


Стандартна такса:

  • за чужденци – 80 евро
  • за българи – 80 лева

Преференциална такса:

·     за докторанти - 40 лв. /невключваща официална вечеря/


Допълнителни такси:

  • за втори доклад – 35 лв.;
  • за съавтор, участващ в конференцията – 40 лв. /невключваща официална вечеря, сборник и CD/;
  • доплащане за официална вечеря – 25 лв.;
  • доплащане за сборник и CD от конференцията – 15 лв.

Таксите за участие могат да бъдат платени по банков път (сметка в лева):

„Алианц Банк България” АД

IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424
ВСУ “Черноризец Храбър”,

за конференцията ИНП2014

В основание за плащане задължително посочете и ЕГН


След 10.06.2014 г. или при регистрацията (в брой) таксите се завишават с 10%.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тематично направление:

Тема на доклада:


Допълнителни такси:2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"