Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"
"МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"

Партньори

Институт по математика и информатика при Българската академия на науките
2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"