Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"
"МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"

Ръководство

Конференцията се ръководи съвместно от проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Президент на ВСУ и чл.-кор. проф. д.м.н. Юлиан Ревалски, Директор на ИМИ при БАН


Международен програмен комитет


Съпредседатели:


Юлиан Ревалски                   

България

Николай Лютов                        

България


Членове:


Александр Поляков

Украйна

Александър Пахомов

Русия

Алексей Никулин

Русия

Алексей Петровски

Русия

Али Гюнгьор

Турция

Борис Аркадиевич Скороход

Украйна

Дана Петку

Румъния

Джие Лу

Австралия

Евгени Пашков

Украйна

Ерих Гаснер

Австрия

Жил Гонкавлес

Франция

Иван Желинек

Чешка Република

Леон Роткранц

Холандия

Марчело Джакомантонио

Италия

Миле Станковски

Македония

Норвуз Аллахверди

Турция

Пагиотис Бамидис

Гърция

Пийт Комърс

Холандия

Равил Мухамедиев

Казахстан

Сергей Андреевич Дубовик

Украйна

Tаня Колемишевска-Гуголовска

Македония

Тюран Сюлеймез

Турция

Франциска Клюгл

Швеция

Хасан Абуаса

Франция

Цветко Андреески

Македония

Викторс Гопейенко

Латвия

Аврам Ескенази

България

Атанас Палазов

България

Галина Момчева

България

Еди Чакъров

България

Красимир Марков

България

Красимира Стоилова

България

Любомир Сотиров

България

Нели Манева

България

Радослав Йошинов

България

Русалин Николаев

България

Теодора Бакърджиева

България

Тодор Стоилов

България


Организационен комитет


Председател:


Здравко Славов

България


Научни секретари:


Мария Брусева

България

Нели Манева

България


Организационен секретар:


Антонина Иванова

България


Технически секретар:


Павлета Кръстева

България


Членове:


Веселина Спасова

България

Константин Косев

България

Красимир Иванов

България

Николай Димитров                 

България2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"