Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"
"МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014


27– 29 юни 2014

гр. Варна


организирана от

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
и
Институт по математика и информатика при Българската академия на науките


Конференцията се ръководи съвместно от

проф. д.ик.н. Анна Недялкова Президент на ВСУ
и

чл.-кор. проф. д.м.н. Юлиан Ревалски Директор на ИМИ при БАН

 


ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Петата международна научна конференция “Информатиката в научното познание” си поставя за

цел да обсъди основните положения и постижения в областта на прилагането и използването на

информатиката  и  информационните  технологии  в  сферата  на  научното  познание,  вкл.  в

обучението.

 


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Информатиката в икономиката, управлението и културата
 • Информатиката в държавната администрация,  правото и корпоративната сигурност
 • Информатиката в техниката и технологиите
 • Информатиката в обучението
 • Математически методи в информатиката

 


ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ български и английски, езиик за публикуване: английски


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ Сборник с доклади "ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014".  Характеристика на изданието: книжно тяло, придружено от CD.

 


ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • до 10.05.2014 г. – изпращане на заявка за участие в конференцията, включваща тематичното направление и резюме на доклада до 20 реда;
 • до 16.05.2014 г. – изпращане на приетите доклади;
 • до 30.05.2014 г. - изпращане на окончателния вариант на приетите доклади, придружен от номера на документа за платена такса и заявка за резервиране на места в хотел за участниците и съпровождащите ги лица (имена, ден на пристигане, ден на отпътуване, брой нощувки);
 • 26.06.2014г. от 14:00 до 17:00 часа - регистрация на участниците и 27.06.2014г. от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа - регистрация на участниците;
 • 27.06.2014г. откриване на конференцията;
 • 28.06.2014г. - закриване на конференцията;
 • 29.06.2014г. социална програма.


2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"