Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства""
Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства"

ПОКАНА

за научна конференция на младите изследователи


ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН - РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА


12-13 юни 2014г.

гр.Варна,  ВСУ


Важни срокове:


  • 05  Май  2014 г. – Изпращане на докладите.

  • 30 Май  2014 г.  - Рецензиране на докладите и изпращане на потвърждение за приемането им с бележки от рецензентите.

  • 30  Май  2014 г.  Привеждане на таксата за участие.

  • 12 Юни 2014 г. – 8.30ч. Регистрация на участниците.2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"