Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства""
Scientific Conference of Young Researchers. The Black Sea Region - Regional and Global Challenges

Contact us

ORGANIZING COMMITTEE

Chair:
Prof. Dr. Sc. Anna Nedyalkova – President of VFU 

 

Members:
Prof. Dr. Sc. Nina Dyulgerova
Asssoc. Prof. Snezhanka Ovcharova, PhD
Asssoc. Prof. Mladen Tonev, PhD

 

Organizing Secretary:
Assoc. Prof. Ivo Stamboliiski, PhD

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair:
Prof. Emil Panushev, PhDMembers:
Prof. D. Sc. Dimitar Kanev
Prof. D. Sc. Stanka Tonkova
Assoc. Prof. Virzhinia Ivanova, PhD

 

Varna Free University
Yanko Slavchev str.
9007 Varna
Bulgaria