Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Студентска научна сесия по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2019
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2019

Регистрация
Такси

Таксата за участие в конференцията е 90 лв. за български участници, а за български докторанти - 30 лв. Таксата включва сборник с резюмета и диск с докладите, кафе-паузи и официален коктейл.


За всеки допълнителен доклад се заплаща такса от 30 лв за български участници.


Таксата за щанд и презентация на фирми е 300 лв. за български участници.


Таксата за щанд или за презентация на фирми е 150 лв. за български участници.


Придружаващите лица заплащат такса от 60лв. за български граждани, която включва кафе-паузи и официален коктейл.


Таксата за участие в един уъркшоп е 60 лв. Таксата включва материали, кафе-пауза и сертификат. Студенти на ВСУ не заплащат такса участие.Таксите се заплащат по банков път по сметка:

"Общинска банка" АД
IBAN: BG 40 SOMB 9130 1016075801

Копие от нареждането за плащане изпратете на адрес: jetchka.ilieva@vfu.bg; conf_af@vfu.bg

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тематично направление:

Тема на доклада:
Резюме на доклада:2017 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"