Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017
VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017

 

 

Научен комитет

член-кор. проф. д.арх.н Атанас Ковачев, България – председател
акад. Ячко Иванов, България
проф. д-р инж. Стефан Терзиев, България
проф. дтн инж. Константин Казаков, България
проф. д-р инж. Тотю Даалов, България
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, България
проф. д-р инж. Петър Сотиров, България
доц. д-р инж. Тинко Бобев, България
доц. д-р арх. Росен Савов, България
доц. д-р арх. Александър Слаев, България
доц. д-р инж. Милена Кичекова, България
доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, България
доц. д-р инж. Дария Михалева, България
доц. д-р инж. Иван Павлов, България
проф. Уил О’Браийън, САЩ
арх. Весела МакГий, България
проф. д.т.н. Николай Ватин, Русия
проф. д-р арх. Масуд Исмайлу, Италия
проф. д-р арх. Микела Де Поли, Италия
проф. Астериос Льолиус. Гърция

 

 2017 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"