Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017
VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017

Организационен комитет

доц. д-р инж. Нели Тризлова – председател

доц. д-р Галина Тодорова
доц. д-р инж. Анета Георгиева
д-р инж. Николай Кузманов
инж. Тихомира Кордон
инж. Илиян Костадинов
д-р арх. Пламен Петров
д-р арх. Радост Райновска
ас. арх. Жечка Илиева
ас. арх. Десислава Христова
ас. д-р арх. Цвета Жекова
ас. арх. Петър Стефанов
ас. д-р арх. Христо Топчиев
инж. Десислава Дерибеева
Радостина Стефанова

Адрес за кореспонденция

Архитектурен факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
к.к. Чайка,
9007, гр. Варна
Телефон:          052/359-588 и 052/359-621
Email: conf_af@vfu.bg
Web site: http://conferences.vfu.bg/conf_af