Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017
VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017

Изисквания към докладите

  • Максимален брой доклади – 1 (един) самостоятелен и 1 (един) в съавторство.  Допълнителни доклади се заплащат.
  • Пълният текст на доклада не трябва да превишава 10 страници;
  • Формат на страниците – А4;
  • Страниците не се номерират;
  • Файлът да бъде в .DOC формат на Microsoft Word 2003/2007;
  • Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).
  • Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада на адрес:

 

http://events.vfu.bg/wp-content/uploads/2017/01/template_bg-3.doc

 2017 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"