Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017
VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017

 

 

Важни дати:

  • Изпращане на заглавие и резюме на доклад – 28 февруари 2017 г.
  • Потвърждение за прието резюме – 10 март 2017 г.
  • Изпращане на пълния текст на доклада – 30 април 2017 г.
  • Такси за правоучастие на докладчици – 30 април 2017 г.
  • Регистрация за участие в уъркшоп – 15-22 май 2017 г.
  • Такса за участие в уъркшоп – 22 май 2017 г.

 

 2017 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"