Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017
VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017

Регистрация
Такси

Таксата за участие в конференцията е 120 лв. за български участници, а за  български докторанти - 30 лв. Таксата включва  сборник с резюмета и диск с докладите, кафе-паузи и официален коктейл.


За всеки допълнителен доклад се заплаща такса от 30 лв за български участници.
Таксата за щанд и презентация на фирми е 200 лв. за български участници.
Таксата за щанд или за презентация на фирми е 120 лв. за български участници.
Придружаващите лица заплащат такса от 60лв. за български граждани, която включва кафе-паузи и официален коктейл.


Таксата за участие в един уъркшоп е 60 лв. Таксата включва материали, кафе-пауза и сертификат.
Таксите се заплащат по банков път по сметка:
"Общинска банка" АД
IBAN: BG 40 SOMB 9130 1016075801

 

Копие от нареждането за плащане изпратете на адрес: conf_af@vfu.bg

 

 

Таксите, платени след 30 април 2017 г. (за участие в конференция)
и след 22 май 2017 г. (за участие в уъркшоп) или при регистрация на място,
се увеличават с 10%.

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тематично направление:

Тема на доклада:
Резюме на доклада:2017 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"