Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017
VIII МЕЖУДНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017

 

 

АРХИТЕКТУРНИЯТ ФАКУЛТЕТ


НА


ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ


„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”


Ви кани на


VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


по


АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО

 

ArCivE 2017


КОЯТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ПЕРИОДА 1 - 3 юни 2017 г.


в гр. Варна

 

ПОД ПАТРОНАЖА


НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ


ПРОФ.ДИкН АННА НЕДЯЛКОВА

 

Научни секции

 

Архитектура

 • Устойчива архитектура
 • Устройствено планиране
 • Ландшафтна архитектура
 • Устойчиво реновиране на паметници на културата
 • Дизайн за архитектурна среда – интериор, екстериор, художествено осветление
 • Енергийна ефективност на сгради и съоръжения

Строителни конструкции и строителни технологии

 • Строителни конструкции. Фундиране и геотехника.
 • Пътно строителство и мостови конструкции
 • Сеизмично инженерство
 • Компютърно моделиране на строителни конструкции
 • Устойчиво строителство. Процеси на оценка по BREEAM, LEED и др.

Строителни материали и технологии

 • Материали и технологии в строителството. Наноматериали и нанотехнологии.
 • Изпитване и изследване на строителни материали и конструкции

Техника на безопасността

 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.
 • Техника на безопасността на пътната инфраструктура – материали, технологии, съоръжения

Уъркшопове
 • Устойчиво строителство и архитектура
 • Съвременни материали в строителството и дизайна
 • Пътна безопасност

Официални езици – български, руски и английски

 

Международен семинар "Иновационни технологии и материали за пътното строителство" - програма

 2017 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"