Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
НА
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ВИ КАНИ НА

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

 

26-27 юни 2015 г.


в гр. Варна

 

Важни дати:

 

  • Подаване на заявки, превеждане на таксата и представяне на резюметата на докладите – до 19 юни 2015 г.
  • Изпращане на доклади – до 31.07.2015 г.

 

Организаторите предвиждат докладите да бъдат публикувани в сборник „Aктуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Eвропейския съюз” – 2015 г.
Участието в дискусията трябва да се потвърди  на e-mailvfulaw.lns@gmail.com, или на тел.: 052/359 562, 052/359 555 или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Юридически факултет, п.к. 9007, гр. Варна, к.к. „Чайка“.

  • Работни езици – български и английски език.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 26.06.2015 г. от 9:00 до 10:00 ч. във фоайето на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”.2015 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"