Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ "2015""
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ "2015"

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ –
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ '2015'
2628 юни 2015

 

 

 

Основни проблемни направления:

 1. Социална психология, народопсихология и психология на културата и религиите
 2. Организационна психология, психология на маркетинга, рекламата и PR
 3. Клинична психология и консултативна практика
 4. Училищна психология и психология на развитието
 5. Психологически проблеми на социалната работа и психо-корекции
 6. Психология на сигурността и поведението в екстремални ситуации

Задължителни изисквания за техническото оформяне и представяне на докладите:
Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!
Изискванията за техническото оформяне на докладите могат да се намерят тук.

Организационен комитет
Председател: доц. д-р Даниела Карагяурова
Организационен секретар: д-р Ивайло Цанов
Членове: проф. д.пс.н. Галя Герчева, проф. д.пс.н. Павел Александров, проф.д-р Валери Стоянов, проф. д-р Борис Минчев, доц. д-р Павлина Дамянова, доц. д-р Петър Нешев, доц.д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Ивайло Лазаров, доц. д-р Мария Петрова, доц. д-р Красимир Иванов,  доц. д-р Даниела Андонова, д-р Маринела Петкова

Информация за участниците
Такса за правоучастие – 90 лв., която покрива разходите за кафе-паузите и отпечатването на един доклад. За всеки следващ доклад се доплащат още 45 лв. Такса за правоучастие на докторанти – 60 лв. Такса за правоучастие на студенти – 45 лв. За чуждестранни гости таксата е в размер на 90 евра.

 1. Подаване на заявки, превеждане на таксата, пред-ставяне на резюметата и на завършените доклади – до 17 май 2015 г.
 2. Изпратените в срок доклади ще бъдат публикувани в сборник "Приложна психология и социална практика", който авторите ще получат при откриването на конференцията.

  Заявка за участие може да направите тук.


 3. Потвърждение за правото на участие ще получите до 17.05.2015 г. на посочен от Вас адрес или E-mail.
 4. Регистрацията на участниците ще се извърши на 26.06.2015 г. от 9,00 до 11,00 ч. в административната сграда на Юридическия факултет.

Заплащането е само по банков път по сметка в:
"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424
ВСУ "Черноризец Храбър"
Основание: НК-ППБ-2015


Хотели в близост до Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

 1. Хотел "Кабакум"
 2. Хотел "Детелина"
 3. Хотел "Заря"
 4. Семеен хотел "Перла"

2015 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"