Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - научна конференция на тема: ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ"

Регистрация


Такса за правоучастие 90 лв., която покрива разходите за официалната вечеря, кафе-паузите и отпечатването на един доклад. Участието на докторанти и студенти с доклади не се заплаща. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро.
Заплащането е само по банков път, по сметка в:


„Алианц Банк България” АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424 – лева
IBAN: BG64 BUIN 7006 1425036413 – евро
ВСУ „Черноризец Храбър”


Основание: такса Научна конференция „Технологии и сигурност” - 2015

  • За издаване на фактури трябва да се попълни раздел „Данни за фактурата” в бланка „Заявка за участие”, която може да бъде попълнена он-лайн в сайта на ВСУ http://vfu.bg/aktualno/lyatna_sesiya_sb/. Фактури се получават на място в деня на откриване на научната конференция.
  • Подаване на заявки, превеждане на таксата и пред-ставяне на резюметата на докладите – до 01 юни 2015 г.

Организаторите предвиждат докладите да бъдат публикувани в сборник „Технологии и сигурност” - 2015

Участието в дискусията трябва да се потвърди  на     E-mail: lns_ksb_2015@vfu.bg, или на тел. 052/359561, 052/359558 или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 9007 ВАРНА, кк Чайка.

  • Работни езици – български и английски език.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 26.06.2015 г. от 9,00 до 10,00 ч. във фоайето на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 2015 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"