Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - научна конференция на тема: ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ"

Председател: проф. д-р Петър Христов
Научен секретар:  доц. д-р Анелия Ненова
Членове: проф. д-р Валери Христов, доц. д-р Галина Милева, доц. д-р Станислава Минева доц. д-р Мария Лечева,  ас. Илияна Костова, ас. Елисавета Иванова, ас. Катерина Чонгова

 

 2015 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"