Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна“
Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна“

Регистрация
Такса за правоучастие – 90 лв., която покрива разходите за официалната вечеря, кафе-паузите и отпечатването на един доклад. Участието на докторанти и студенти с доклади не се заплаща. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро.
Заплащането е само по банков път, по сметка в:


"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF 
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424 – лева
IBAN: BG64 BUIN 7006 1425036413 – евро
ВСУ "Черноризец Храбър"


Основание: такса за Научна конференция

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тема на доклада:

Резюме на доклада:© Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"