ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 2024
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”
Варна, 28-29 юни 2024 г.