Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ 2016"
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ "МЛАДЕЖ, НАУКА, СЪВРЕМЕННОСТ"

Регистрация


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*

* Тема на разработката:


* Резюме:
2021 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"