ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 2022
КАТЕДРА “ПРАВНИ НАУКИ”
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
“ПРАВОТО КАТО ИЗКУСТВО ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОТО”
Варна, 01 – 03 юли 2022 г.