ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в Лятната научна сесия на Юридически факултет,
Катедра „ПРАВНИ НАУКИ“,
в научна конференция на тема:

"ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН"


21 – 23 юни 2019 г.
Резервирай от: