Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ 2016"
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ 2016"

Регистрация
Такси правоучастие:

  • участие с доклад – 80 лв - включва коктейл, кафе-паузи, материали от конференцията, посещение на майсторски клас или семинар и отпечатване на един доклад;
  • участие без доклад – 50 лв. - включва коктейл, кафе-паузи и материали от конференцията, посещение на майсторски клас или семинар;
  • такса за отпечатване на доклад в сборника на конференцията – 25 лв.
  • участие на студенти и докторанти с доклад – 50 лв. - включва коктейл, кафе-паузи, материали от конференцията и отпечатване на един доклад;
  • участие на студенти и докторанти от ВСУ – 30 лв. – включва кафе паузи и посещение на майсторски клас или семинар

 


Заплащането е само по банков път, по сметка в:

"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF 
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424 – лева
ВСУ "Черноризец Храбър"

Основание: такса за международна бизнес конференция "Наука и бизнес за интелигентно бъдеще"

 

  • Подаване на заявки, превеждане на таксата и представяне на резюметата на докладите – до 27 май 2016 г.
  • Изпращане на доклади – до 20 юни 2016 г.

 

Докладите ще бъдат публикувани в два сборника:

  • "Информатика в научната познание" – публикации само на английски език на доклади в областта на информатиката, информационните технологии и математическото моделиране;
  • "Наука и бизнес за интелигентно бъдеще" – публикации на български, руски и английски език в областта на икономиката, управлението, политическите науки и медиите.

 

 

  • Работен език за презентиране и дискусии – български и английски език.

 

За желаещите е осигурено настаняване на преференциални цени в базата на Съюза на българските журналисти.

За допълнителна информация:

Тихомир Колев

тел: 052/359 631

 

Преференциални цени за настаняване

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
  
*
*
*
*

* Участие в конференцията:

с доклад
без доклад


Тема на доклада:


Резюме на доклада:


Участие в дискусионни панели:

Технологиите, движеща сила на интелигентната специализация
Медии и образование
Бизнес, администрация и политика за интелигентен растеж2016 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"