ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в ХХ Лятна научна сесия на Юридически факултет,
Катедра „Сигурност и безопасност“,
в научна конференция на тема:
“ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО”
01 – 03 ЮЛИ 2022 г.