ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Лятна научна сесия на Юридически факултет 2023,
Катедра „Сигурност и безопасност“,
в научна конференция на тема:
“ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”
30 ЮНИ - 02 ЮЛИ 2023 г.